Nezavisna bosanskohercegovačka lista

Nezavisna bosanskohercegovačka lista – Nova politička realnost
Šta hoćemo, a šta nećemo

Hoćemo novu političku viziju sretne budućnosti bosanskohercegovačkih ljudi i pošten rad za njih.

Nećemo ništa od sadašnje političke blokiranosti nepoštenjem, neiskrenošću i nesposobnošću.