Novi član Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla

  • Novi član Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla, danas je postao gospodin Sead Hadžihrustić, čovjek sa bogatim radnim iskustvom i bivši pripadnik AR BiH. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u bogatoj poslovnoj karijeri obnašao je niz značajnih funkcija u bh. privredi od kojih se ističu: šef finansija i marketinga u Sodaso Holding Company, vodeći konzultant u USAID Business Finance, direktor filijale Universal Bank Sarajevo, izvršni direktor Vegafruit d.o.o Doboj Istok i mnoge druge pozicije.
  • Istinski vjerujemo da će sa svojim bogatim radnim iskustvom u oblasti ekonomije od danas naš novi član gospodin Sead Hadžihrustić kroz svoje mnogobrojne ideje i projekte doprinijeti otvaranju novih malih i srednjih biznisa i otvaranju novih radnih mjesta na području našeg grada.
GO Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla.