Naši kandidati

Lista kandidata Nezavisne bosanskohercegovačke liste za Gradsko vijeće Tuzla koju predvodi Edim Kadić, magistar ekonomskih nauka i aktuelni viječnik u GV Tuzla, sačinjena od stručnih, povjerenih i poštenih sugrađana našeg grada različitih profila koji su se u svom dosadašnjem radu dokazali na mnogim profesionalnim poljima.

Listu kandidata za Gradsko vijeće Tuzla Nezavisne bosanskohercegovačke liste sačinjavaju:

1. Kadić Edim
2. Kunosić Almira
3. Ibrahimagić Ibrahim
4. Sadiković Zulejha
5. Okanović Senad
6. Šuvalić Mirsad
7. Kicić Semir
8. Džafić Munevera
9. Mujezinović Suhbija
10. Altumbabić Ajdin
11. Alibalić Amela
12. Sabirović Mehmed
13. Mustafić Azra
14. Vovna Miroslav
15. Đulović Fuad
16. Mujezinović Damira
17. Babajić Mevludin
18. Deljić Emina
19. Nikić Dragan
20. Agić Ibrahim
21. Kun Zvjezdana
22. Bektić Nermin
23. Mahmutović Vedrana
24. Jahić Dževad
25. Đulović Irfan
26. Mujabašić Amira
27. Hrustić Adel
28. Kišić Anela
29. Baručić Asmir
30. Delić Mirsad
31. Omerović Elvira
32. Džinić Lejla
33. Hrustić Mubera
34. Beganović Admir
35. H.Ibrišević Alem

Biografiju nosioca liste kandidata Nezavisne bosanskohercegovačke liste za GV Tuzla možete pogledati na: Edim Kadić

Biografije kandidata Nezavisne bosanskohercegovačke liste za GV Tuzla možete pogledati na: Biografije