Novi član Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla

Novi član Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla, danas je postao gospodin Sead Hadžihrustić, čovjek sa bogatim radnim iskustvom i bivši pripadnik AR BiH. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u bogatoj poslovnoj karijeri obnašao je niz značajnih funkcija u bh. privredi od kojih se ističu: šef finansija i marketinga u Sodaso Holding Company, vodeći konzultant u USAID Business Finance, direktor filijale Universal Bank Sarajevo, izvršni direktor Vegafruit d.o.o Doboj Istok i mnoge druge pozicije. Istinski vjerujemo da će sa svojim bogatim radnim iskustvom u oblasti ekonomije od danas naš novi član gospodin Sead Hadžihrustić kroz svoje mnogobrojne ideje i projekte...
Održan sastanak Gradskog odbora Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla

Održan sastanak Gradskog odbora Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla

U sklopu priprema za Lokalne izbore 2020. godine 17. septembra održan je sastanak Gradskog odbora Nezavisne bosanskohercegovačke liste Tuzla. Glavna tema sastanka bila je pripreme za Lokalne izbore 2020. godine na koje Nezavisna bosanskohercegovačka lista izlazi sa veoma jakom listom kandidata za Gradsko vijeće Grada Tuzla. Prisutnima se obratio gospodin Maid Hadžimujić, predsjednik izbornog štaba Nezavisne bosanskohercegovačke liste i upoznao članove Gradskog odbora i kandidate Nezavisne bosanskohercegovačke liste sa do sada provedenim aktivnostima izbornog štaba s ciljem postizanja što boljeg izbornog rezultata koji bi Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi omogućio aktivno učešće u Gradskom vijeću Tuzla i maksimalan učinak na poboljšanje uslova...